Souhlas

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je ud
ělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji (udělujeme) t
ímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti WORKO CZ, s.r.o., se sídlem KRemízce 301/54, Hať, PSČ 74716, IČ 286 42 384 (dále jen WORKO CZ“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje (naše) osobní údaje. To vše pro účel zjištění mých (našich) obecných potřeb k nabídnutí, poskytnutí běžných a zajímavých , výhodných obecných a obchodních nabídek a slevových akcí, a to jak v tištěné formě, či elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, a zahrnují titul, jméno a příjmení, trvalé bydliště (přechodné bydliště)/místo podnikání (provozovny), datum narození (IČ), rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených osobních dokladů (OP, ŘP, CP), údaje zplateb, platební údaje SIPO, telefonní (či jiné komunikační sítě Wiber, WhatsApp) či e-mailového spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o objemu odebraného zboží a jejím druhu, vnašich místech prodeje. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

Z
ároveň beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že nabídky a služby nebude možné nabídnout k mým potřebám. Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na našich stránkách a ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP). Aktuální informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně informace o příjemcích osobních údajů *, jsou vždy uvedeny na našich webových stránkách společnosti WORKO CZ, na adrese www.worko.cz, nebo je možné je zaslat na vyžádání na adresu, jenž bude mnou uvedena.

Tento dobrovolný souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.


Beru (bereme) na v
ědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí společnosti WORKO CZ, s.r.o. právo zasílat obchodní nabídky, informace a sdělení s nabídkou vlastních produktů, zboží, látek a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím(e) nesouhlas.


Tato stránka navazuje na Náklady s balením a dodáním.